Teleferik ASM Hakkında


Yaklaşık 37 yıldır Yıldırım ilçesi Teleferik halkına hizmet veren sağlık ocağımız, Mart 2017'den itibaren Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği alanda muhtarımız ile birlikte hizmet vermektedir. 2009 yılında 4 doktor ve 4 hemşire ile aile hekimliğine geçiş yapan aile sağlığı merkezimiz, halen çalışmalarını 5 doktor 4 hemşire ile artırarak devam ettirmektedir.

Amacımız : Halkımızı koruyucu hekimlik ilk önceliğimiz olması sebebiyle gebelik, bebek, çocuk, kadın, yaşlı hastalıkları bilgilendirmek ve koruyucu tedbirler sunmak ayrıca tüm yaş gruplarında poliklinik hizmeti verebilmektir.

Aile hekiminin görevleri:

 1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 2. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,
 3. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,
 4. Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,
 5. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
 6. Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
 7. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak  ya da bu hizmetleri vermek,
 8. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
 9. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 10. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 11. Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
 12. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
 13. Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak
 14. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemektir.